Contactformulier

Zantara’s Vision maakt op de contactpagina gebruik van een zogenaamd contactformulier.

Welke gegevens worden er gevraagd en voor hoe lang worden die bewaard?

Bezoekers die contact willen opnemen met Zantara met een vraag over PSP en insteekfilters, moeten daarvoor hun naam en e-mail adres opgeven op dit contactformulier en optioneel een website.
Door op de knop “Verzenden” te klikken, komt jouw vraag via e-mail bij Zantara binnen.
Zantara kan dan de e-mail beantwoorden.
Die e-mails  werden, tot nu toe, voor een periode van een aantal maanden bewaard. Precies is dat lastig op te geven. Een keer in de zoveel tijd bekijk ik alle binnengekomen vragen van de afgelopen maanden en aan de hand daarvan, maak ik een nieuwe les met veel voorkomende problemen, bijvoorbeeld.

Met ingang van 25 mei 2018 worden de binnengekomen e-mails na beantwoording direct verwijderd. De gestelde vraag, mocht die relevant zijn voor een les, wordt in een apart document genoteerd, zonder persoonlijke details. Bijvoorbeeld een vraag over een bepaald insteekfilter waar problemen mee zijn, vermeld alleen “Probleem met Xenofex Windows 10 – X8 > Oplossing: filter te oud. Hiermee is een vraag volledig anoniem om later te worden verwerkt. De aan de vragenstel(st)ler verzonden mail wordt na verzending ook verwijderd.

Nieuwsbrief

Wie zich wil abonneren op de nieuwsbrief van Zantara’s Vision, vult hiervoor ook een formulier in.
Zantara vraagt om een naam, een e-mail adres en eventueel een website.

De opgegeven gegevens worden opgeslagen in een zogenaamde database. Dat is een bestand met alle namen en e-mail adressen van de abonnees.
Die is nodig om de Nieuwsbrieven te kunnen verzenden. De gegevens worden nergens anders voor gebruikt.
Indien een abonnement wordt opgezegd, dan komt dit per e-mail bij Zantara binnen. De gegevens worden dan diezelfde dag uit de database verwijderd. Je krijgt hiervan per e-mail bericht (wettelijk verplicht), waarna de opzegging en de bevestiging worden verwijderd.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor commerciële doeleinden gebruikt.

Loading