image

Dit is de tweede les in een serie over Scripts.

In deze les gaan we scripts toepassen.

Doel van de les:

 • Gebruiken van scripts
 • Het maken van de scripts Afbeelding > Spiegelen en Afbeelding > Omdraaien in PSP X2 of lager voor gebruik in PSP X3 en hoger
 • Het maken van een creatie met behulp van scripts

Materialen:

 • 1 verticale tube die geschikt is om te spiegelen
 • Een lagere versie van PSP dan X3 voor het maken van een script

Downloads:

 • Tube van Judy of een eigen tube

Voorbereiden:

 • Activeer de scriptbalk > Beeld – Werkbalken – Script. Sleep de balk naar een lege plaats bij de andere balken
 • Zoek met je pipet een lichte kleur als voorgrondkleur en een iets donkerder als achtergrondkleur
 • Maak een verloop van de voor- en achtergrondkleur > Radiaal – Hoek op 85 – Herhalingen op 24 – Omkeren aangevinkt. Middelpunt zowel Horizontaal als Verticaal op 100
 • Open de tube in PSP en minimaliseer voor nu
image[10]

Les 2

Een script maken > Afbeelding Spiegelen en Omdraaien

Heb je nog een versie van PSP lager dan versie X2 op je pc of laptop, maar heb je inmiddels X3 of hoger ook geïnstalleerd?

Dan kun je die oudere versie prima gebruiken om een script te maken dat het vertrouwde Afbeelding > Spiegelen/Afbeelding > Omdraaien uitvoert.

In de PSP versies vanaf X3 is die functie vervangen door Afbeelding > Horizontale Zoeken/Afbeelding > Verticale Zoeken.

Hoewel die nieuwe functie hetzelfde zou moeten werken, is dat in de praktijk niet het geval. Als je een tube of effect wilt spiegelen en de functie Horizontale Zoeken gebruikt, dan komt de spiegeling niet precies op de juiste plek. Dat is hetzelfde met Verticale zoeken. Je moet dan het gereedschap Verplaatsen gebruiken om een tube of effect precies gespiegeld/omgedraaid te krijgen.

Veel lessensites (waaronder deze) bieden daarom een script aan waarin het vertrouwde spiegelen en omdraaien is opgenomen. Elke keer dat je dat nodig hebt, gebruik je het script daarvoor.

Je kunt het script HIER downloaden of het zelf maken met deze les.

Het is niet moeilijk om zo’n script zelf te maken.

image[10]

01.

Script Afbeelding > Spiegelen maken

Je hoeft voor dit script geen nieuwe afbeelding te maken. Het gaat om het opnemen van de handelingen Afbeelding > Spiegelen en Afbeelding > Omdraaien. Het resultaat is daarvoor niet belangrijk.

 1. Open PSP X2 of een lagere versie en open daarin de tube die je voor deze les hebt gekozen
 2. Activeer de tubelaag
 3. Lagen > Dupliceren
 4. Klik nu in je Scriptbalk op de knop Script Opnemen
 5. Afbeelding > Spiegelen
 6. Klik nu in je Scriptbalk op de knop Scriptopname Opslaan
 7. PSP gaat automatisch naar de map Scripts
 8. Klik op de map Vertrouwd
 9. Bestandsnaam > Spiegelen
 10. Opdrachten voor ongedaan maken verwijderen aanvinken
 11. Materialen opslaan NIET aanvinken
 12. Dialoogvensterposities opslaan
 13. Kies Opslaan
image

Je kunt de map Vertrouwd gebruiken omdat je de scripts zelf gemaakt hebt. In ALLE andere gevallen, bewaar je scripts in de map Scripts > Beperkt. Mocht je tijdens het opnemen Bewerken > Ongedaan hebben gebruikt, dan wordt dit niet mee opgeslagen. Kies dit standaard bij het opslaan van scripts. Voor dit script is het niet nodig, maar voor bijvoorbeeld een effect is het handig als je instellingen tijdens het uitvoeren van een script kunt aanpassen.

Hierover later in de les meer.

image[10]

Script Afbeelding > Omdraaien maken

 1. Ga terug naar de tube en activeer een van de twee tubelagen. Welke is niet belangrijk
 2. Klik nu in je Scriptbalk op de knop Script Opnemen
 3. Afbeelding > Omdraaien
 4. Klik nu in je Scriptbalk op de knop Scriptopname Opslaan
 5. Sla dit script op dezelfde manier op als hierboven omschreven

Heb je naast PSP X2 of lager ook een of meer hogere versies op je pc/laptop staan, doe dan het volgende:

 1. Zoek met Windows Verkenner naar de twee scripts in Mijn Documenten > Mijn PSP Bestanden > Scripts > Scripts Vertrouwd
 2. Selecteer de twee scripts
 3. Klik met je rechter muisknop op een van de twee bestanden > Kopiëren
 4. Zoek nu in Windows Verkenner de map Scripts Vertrouwd in 
  of op de plek waar jij je map Scripts bewaart
 5. Klik in die map weer met je rechter muisknop > Plakken

De volgende keer dat je PSP  opent, kun je de scripts gebruiken met het spiegelen en omdraaien zoals je gewend bent.

image[10]

Creatie maken met een sierrand van scripts die standaard met alle PSP versies meekomen

01.

 1. Open een nieuwe, transparante, afbeelding van 640 pixels breed x 480 pixels hoog
 2. Vul met het verloop dat je eerder in deze les maakte
 3. Ga naar de scriptbalk en zoek in de menubalk Script het script Mozaïek – Klik op Script Uitvoeren

Je ziet dat het script op een aparte laag is uitgevoerd. Zo kun je lagen nog apart bewerken We gaan de bovenste laag bewerken. De bovenste laag heeft automatisch als laagdekking 51. We gaan deze laag verder bewerken.

 1. Effecten > Textuureffecten – Mozaïek Antiek met deze instellingen
Je afbeelding ziet er nu zo uit
Je afbeelding ziet er nu zo uit

02.

 1. Activeer je tube – Bewerken – Kopiëren – Terug naar je afbeelding – Bewerken – Plakken als nieuwe laag
 2. Afbeelding – Formaat wijzigen – wijzig naar 80% – Bicubisch – Scherpte 75 – Formaat alle lagen wijzigen NIET aangevinkt
 3. Gereedschap Verplaatsen – Verplaats het hondje iets naar links en net boven de onderrand
image
Je afbeelding ziet er nu zo uit:

03.

 1. Laag dupliceren en houd deze, bovenste, laag actief in je lagenpalet
 2. Scriptbalk > Zoek in je Script Menu het script Spiegelen en klik op Script Uitvoeren
 3. Lagen > Schikken – Omlaag
image
Je afbeelding ziet er nu zo uit:

04.

 1. Zet de onderste twee lagen op slot, zodat alleen de twee lagen met de tube open staan
 2. Klik met je rechter muisknop op een willekeurige laag > Samenvoegen – Zichtbare lagen samenvoegen
 3. De samengevoegde tubelaag is nu automatisch geactiveerd
 4. Effecten – 3D Effecten – Slagschaduw – Verschuiving H+V op 2 – Dekking op 100 – Vervaging op 60 – Kleur > kies met je pipet een donkere kleur uit je tube
 5. Lagenpalet > Rechter muisknop – Samenvoegen – Alle lagen samenvoegen
 6. Lagen > laag dupliceren
 7.   Activeer de bovenste laag
 8. Afbeelding > Formaat wijzigen – wijzig naar 90% – bicubisch – Scherpte op 100 – Formaat alle lagen wijzigen NIET aangevinkt
 9. Effecten > 3D Effecten – Slagschaduw – Verschuiving H+V op 2 – Dekking op 100 – Vervaging op 5
 10. Herhaal de slagschaduw maar dan met de verschuiving op -2

05.

 1. Maak de onderste laag actief
 1. Aanpassen > Vervagen – Radiaal vervagen – Zoek bij instellingen Standaard
 2. Scriptbalk > Zoek het script Groot Mozaïek – Klik op OK tot het script klaar is
 3. Aanpassen > Verzachten – Zachte focus – Gebruik de instelling Standaard

Je ziet dat het script laat zien welke effecten het gebruikt en geeft je de kans om instellingen te wijzigen.
Daarom is het belangrijk dat je de optie Dialoogvensterpositie Opslaan aanvinkt als je zelf een script maakt.

image
Je afbeelding ziet er nu zo uit:

06.

 1. De onderste laag is nog actief
 2. Lagen > Dupliceren
 3. Scriptbalk > Zoek het script Omdraaien en klik op Script Uitvoeren
 4. Lagenpalet – Rechter muisknop – Samenvoegen – Alle lagen samenvoegen
image
Je afbeelding ziet er nu zo uit:

07.

 1. Afbeelding > Randen toevoegen – 1 pixel symmetrisch – kleur zwart
 2. Lagen > Nieuwe rasterlaag > Zet hierop je watermerk
 3. Lagenpalet > Kies een willekeurige laag – Rechter muisknop – Samenvoegen – Alle lagen samenvoegen
 4. Bestand – Exporteren – JPEG optimalisatie – Sla je afbeelding op
image[10]

Dit was de les. In een volgende les gaan we uitgebreide scripts maken.

Variatie:

image

Zantara 01.03.2014

Alle rechten voorbehouden

Loading